Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2014

chcialbymdzismiec
09:41
3103 057c 500
never ever
Reposted fromhunsert hunsert viafoods foods

April 09 2014

chcialbymdzismiec
03:40
chcialbymdzismiec
00:45
Hej, kocham Cię. I w sumie cholernie bałem się użyć tych słów, bo one są jak obietnica. Obietnica tego, że będę obok Ciebie, zawsze i wszędzie. Że choćby niebo waliło Ci się na głowę, ja podbiegnę i je przytrzymam. Że będę tylko Twój. Rozumiesz? A widzisz... Ja nigdy nie łamię obietnic.
— Mikołaj Bajorek

April 01 2014

chcialbymdzismiec
00:44
"Decyzja należała i należy do Ciebie.."

heh i znowu wybrałem Ciebie, a przecież Ty nigdy mnie nie wybierzesz...
Reposted bywastelandballantineswarkocz

March 31 2014

chcialbymdzismiec
23:21
5221 8c6e
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viailovegreen ilovegreen

March 28 2014

chcialbymdzismiec
00:56
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. [...] Na pewno pomaga trzeźwość. Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żet. ~ O lęku
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vialunoliel lunoliel

March 23 2014

chcialbymdzismiec
07:53
0376 3e3e
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove

March 22 2014

chcialbymdzismiec
15:44
6271 541e
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove

February 06 2014

chcialbymdzismiec
13:33
Powiem Ci coś, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich jest lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pleśniom wrogi.
— Wojciech Kuczok, Senność
Reposted frompotentialproblem potentialproblem viacytaty cytaty
chcialbymdzismiec
13:32
Jeśli coś postanowiłeś, zrób pierwszy krok. I nie bój się zrobić następnego. Bój się bezczynności. Wyznacz sobie cel i wyrzuć z głowy całą resztę.
— -A. Diakow, 'Do światła'
Reposted fromextraordinary extraordinary viabllondi bllondi
chcialbymdzismiec
13:29
1889 102f 500
28/12/2013.
Reposted fromboli boli vianiekoniecznieomnie niekoniecznieomnie

January 17 2014

chcialbymdzismiec
12:51
1951 4d6b
Reposted fromhagis hagis viastylte stylte

January 16 2014

chcialbymdzismiec
23:37
Koniec to początek czegoś nowego, nie warto wracać do przeszłości, ani do tych lepszych, ani do tych gorszych wspomnień i dni. To już jest za nami! Teraz najważniejsze jest żyć chwilą, MIMO WSZYSTKO i na przekór wszystkim
Reposted fromashdsa ashdsa

January 10 2014

chcialbymdzismiec
14:14
chcialbymdzismiec
14:11
W Nowy Rok wymazałem kropki na końcu tego rozdziału pozostawiając jedną.  Warto jest postawić na spokój. Oczywiście drugiego już zdążyło się wszystko wymieszać, ale całe szczęście bardzo pozytywnie. 
Niech ten rok będzie udany ! 

January 05 2014

chcialbymdzismiec
12:26
6342 9eb5
Reposted fromShini Shini viaemotionalanorexic emotionalanorexic

December 28 2013

chcialbymdzismiec
15:06
Jeśli ukochasz kwiat, który istnieje w jednym egzemplarzu pośród milionów gwiazd, to patrząc na niego czujesz się szczęśliwy.
— Mały Książę
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

December 25 2013

chcialbymdzismiec
23:36
spokój jest . (kropką)  nie da się go nauczyć. spokój się odczuwa gdy...  i to trzeba znaleźć, swoje "gdy"  i również Ci tego życzę przyjaciółko. żebyś znalazła Twoje "gdy" i mogła z niego korzystać 
chcialbymdzismiec
23:30
w Nowym Roku życzę sobie spokoju. chcę dowiedzieć się, czym jest spokój, nauczyć się go i zacząć go stosować. w każdej sytuacji.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
chcialbymdzismiec
23:23
2513 beb6
Reposted fromMeneroth Meneroth viaredshadow redshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl